Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

15.05.2014r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2014 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że obok nich żyją ludzie niepełnosprawni, którzy tak samo chcą się uczyć, pracować, bawić się i poznawać świat. Ten dzień z jednej strony włącza osoby niepełnosprawne w aktywne życie społeczne i integrację z otwartym środowiskiem, a z drugiej ukazuje bariery, z którymi borykają się na co dzień. W uroczystościach liczny udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie, władze Powiatu Tomaszowskiego z V-ce Starostą Janem Fila, władze Miasta z V-ce Burmistrzem Tadeuszem Wagnerem, kapłani z pasterzem Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. bp Marianem Rojkiem, władze okolicznych gmin, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i przedszkoli, delegacje przedszkolaków, uczniowie szkół masowych oraz poczty sztandarowe, przedstawiciele instytucji państwowych, stowarzyszeń, harcerze, strzelcy oraz społeczność lokalna. Najliczniejszą grupą biorącą udział w uroczystościach były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, przyjaciele, sympatycy oraz pracownicy placówek prowadzonych przez Koło PSOUU w Tomaszowie Lubelskim. Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele NSJ, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Bp Marian Rojek.

Podczas Mszy Świętej Jego Ekscelencja udzielił sakramentu Bierzmowania, aby wychowankowie PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim mogli w pełni, na miarę swoich możliwości uczestniczyć w życiu Kościoła.
W oprawę Mszy Świętej włączyły się osoby z niepełnosprawnością intelektualną objęte działaniem naszego Koła. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali przez centrum miasta pod Tomaszowski Dom Kultury w asyście harcerzy i przy akompaniamencie Dętej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

W Tomaszowskim Domu Kultury odbyły się prezentacje zespołów artystycznych z placówek obejmujących swym działaniem osoby niepełnosprawne. Wystąpiły: - Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z inscenizacją bajki „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem i dyskoteką dla osób niepełnosprawnych.


strona główna