Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

15.05.2013r.

Lubelski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

15 maja 2013r. delegaci Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie. W uroczystości udział wzięli reprezentanci różnych placówek obejmujących działaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie z województwa lubelskiego. Organizatorem obchodów było Koło PSOUU w Lublinie, którego podopieczni wraz z rodzinami, sympatykami, wolontariuszami i pracownikami stanowili liczną grupę obchodów. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w lubelskiej Katedrze przez duszpasterza osób niepełnosprawnych archidiecezji lubelskiej w asyście księdza z tamtejszej parafii. Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali na Plac Litewski, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.

Przez cały czas trwania imprezy, osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek, swoje prace prezentowały na kiermaszu wyrobów rękodzielniczych.

Występy artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną były kolejnym etapem tej wspaniałej imprezy. Przy słonecznej pogodzie, na scenie Placu Litewskiego prezentowały się różne, zróżnicowanie wiekowo grypy artystyczne. Wielu wzruszeń i radości dostarczyły występy przedszkolaków i gryp artystycznych oraz wokalnych indywidualności naszego regionu. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali soliści i para taneczna Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w osobach: Magdalena Neć, Maria Świder, Michał Spasowicz – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Beata Kuśmierz i Kamil Jasiński – uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Ich występ został nagrodzony brawami i gratulacjami zebranej na Placu Litewskim widowni.


strona główna