Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

06.06.20112r.

Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych w Muratynie

W dniu 6 czerwca 2012r. odbył się Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie.


Tegoroczny Przegląd miał szczególne znaczenie. Był Przeglądem połączonym z obchodami 10-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie. Obecny kierownik placówki – pani Mariola Ciupa przedstawiła historię powstania Warsztatu, a jego uczestnicy w sposób słowno – wizualny ukazali tworzenie się placówki i jej działalność do chwili obecnej. Zaproszeni goście z kierownikami zaprzyjaźnionych Warsztatów na ręce pani Marioli Ciupy składali gratulacje i życzenia dalszych wspaniałych sukcesów. Również list gratulacyjny oraz upominek złożyli wiceprzewodnicząca Zarządu naszego Koła PSOUU – pani Stanisława Raczkiewicz oraz pan Wiesław Góra – kierownik WTZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.


Następnym punktem Przeglądu była artystyczna prezentacja zespołów. Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” reprezentowali Magdalena Neć, Jolanta Baraniak, Maria Świder i Michał Spasowicz - uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Beata Kuśmierz – uczennica Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Członkowie zespołu zaprezentowali piosenki: „Ślad” w wykonaniu Michała Spasowicza, „Na dłoni” w wykonaniu Beaty Kuśmierz i „Ogród Marzeń” w wykonaniu Magdaleny Neć przy choreografii w wykonaniu Marii Świder i Jolanty Baraniak.


Różnorodne i ciekawe formy Twórczości Scenicznej prezentowały kolejno zespoły artystyczne. Były występy wokalne, wokalno – instrumentalne oraz taneczne. Całość prezentowana na plenerowej scenie, oceniało wybrane jury.
Z równorzędnymi nagrodami, po dawce artystycznych przeżyć uczestnicy Przeglądu udali się na przygotowany przez organizatorów gorący posiłek, a zaproszeni na obchody 10-lecia goście, na spotkanie przy kawie i poczęstunek.


strona główna