Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

19.04.2016

GALA DOBROCZYNNOŚCI

Dnia 9 kwietnia 2016r. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizował GALĘ DOBROCZYNNOŚCI, której celem było pozyskanie środków finansowych na rzecz budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego. W Centrum będzie prowadzony dom dla wychowanków naszego Stowarzyszenia, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz działalność edukacyjno- integracyjna skierowana do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także do lokalnego środowiska.

GALĘ zainaugurowano wspaniałym Charytatywnym KONCERTEM zorganizowanym przez Tomasza Raczkiewicza - solistę Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Wykonawcy to gwiazdy opery i estrady: • Maria Rybarczyk – aktorka, znana z serialu M JAK MIŁOŚĆ; • Monika Mych–Nowicka – sopran, absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej,. Solistka Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu; • Natalia Świerczyńska – piosenkarka, znana z występów w programie telewizyjnym THE VOICE OF POLAND, absolwentka Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Poznaniu; • Mikołaj Adamczak – wybitny polski tenor młodego pokolenia, wraz z żoną Natalią tworzą z grupę ISLANDERS, ostatnio odbył tournee po USA; • Marcin Hutek – baryton, związany z licznymi teatrami i instytucjami muzycznymi. Razem z Mikołajem i jego siostrą Agnieszką tworzy grupę Bellezza Opera Trio; • Paweł Mazur - pianista, akompaniator, wykładowca na Akademii Muzycznej w Poznaniu; • Mateusz Urbaniak – pianista, muzyk sesyjny, absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Poznaniu; • Wojciech Judkowiak – basista, absolwent Wydziału Jazzu Duńskiej Akademii Muzycznej; • Tomasz Raczkiewicz – kontratenor, od 20 lat na „deskach” teatrów operowych i estradzie. Związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Koncert został zarejestrowany audio-wizualnie przez Pana Piotra Łozę - to również charytatywny wkład pracy.

Integralną częścią Gali był BAL CHARYTATYWNY, który odbył się w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Wzięło w nim udział 136 osób. Podczas tego spotkania zorganizowano zbiórkę publiczną do puszki, przeprowadzono loterię fantową oraz aukcję prac naszych wychowanków i podarowanych przez Burmistrza Miasta replik: mapy Tomaszowa Lubelskiego z początków XIX w. oraz filiżanki z tomaszowskiej fabryki porcelany i fajansu (XIX w.).

Fanty na loterię pochodziły głównie z darów przekazanych na ten cel przez hojnych mieszkańców naszego miasta, a także wykonane przez podopiecznych Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.
Zorganizowanie GALI DOBROCZYNNOŚCI było możliwe dzięki zaangażowaniu Pracowników wszystkich placówek prowadzonych przez nasze Koło, a szczególnie hojności Państwa Urszuli i Antoniego Wyszyńskich, którzy po raz kolejny charytatywnie gościli nas u siebie szeroko otwierając nie tylko podwoje lokalu ale i własne serca. Większość menu na Bal przygotował Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku w ramach cateringu sponsorowanego przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz Państwa Agnieszkę i Bogusława Jargiło – właścicieli Apteki VITA.
Wszystkim Darczyńcom i osobom zaangażowanym w organizację GALI DOBROCZYNNOŚĆ serdecznie dziękujemy za okazany DAR SERCA. Życzymy, by wyświadczone dobro wracało do Państwa stokrotnie pomnożone, a życzliwość względem drugiego człowieka była wzorem dla innych jak dawać siebie potrzebującym. Radość i szczęście naszych wychowanków niech będą źródłem Państwa satysfakcji osobistej i zawodowej.
Zaangażowany trud w organizację Balu i Koncertu zaowocował pozyskaniem środków finansowych w kwocie 27 018,45 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego.
Na bazie Centrum powstaną:
• Rodzinny Dom Grupowy dla 32 osób z niepełnosprawnością intelektualną – wychowanków naszego Stowarzyszenia. Osoby te są objęte systemem wsparcia i rehabilitacji społeczno – zawodowej w różnych placówkach prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie (Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Zakład Aktywności Zawodowej). Ich rodzice to najczęściej osoby w bardzo podeszłym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie są już w stanie dłużej opiekować się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Ich największą troską jest zapewnienie im bezpiecznej przyszłości;
• Zwiększenie substancji lokalowej do kontynuacji wielodyscyplinarnych działań Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, tj. placówki funkcjonującej od 1993 r. Ośrodek poprzez kolejne lata działalności znacznie rozszerzył zakres swojej oferty dla osób niepełnosprawnych w kierunku działań medycznych, edukacyjnych oraz objął wielodyscyplinarnym wsparciem znacznie większą ilość osób (aktualnie różnymi formami działań placówka obejmuje ponad 100 osób od urodzenia do 25 r.ż.). W związku z powyższym obiekt w którym aktualnie jest prowadzona w/w działalność nie zaspakaja potrzeb lokalowych tej placówki.
W chwili obecnej Stowarzyszenie obejmuje różnymi formami pomocy i wsparcia 230 osób z wielorako sprzężoną niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (w wieku od pierwszych miesięcy życia aż po jego kres). Prowadzimy 5 stacjonarnych placówek (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy wraz z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Mieszkania Treningowe). Aby wychowankowie mogli być objęci wsparciem poszczególnych placówek organizujemy dla nich bezpłatny transport na zajęcia do placówek i po zajęciach do domu oraz dożywianie (śniadanie i obiad).
Na budowę Centrum będziemy aplikować o środki unijne. W tym celu musimy wykonać pełną dokumentację projektową, która jest bardzo dużym wydatkiem (z rozpoznania rynku jest to kwota ok. 150 tys zł). Nie posiadamy wystarczających środków na ten cel, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. Każda kwota będzie dla nas satysfakcjonująca i przyjmiemy ją z ogromną wdzięcznością naszych wychowanków, ich rodziców i całego Stowarzyszenia.

Licząc na przychylność i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu Tomaszów Lubelski, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Wpłaty darowizny można dokonać na nr konta:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ul. Słowackiego 7 B, 22-600 Tomaszów Lubelski
55 1240 2832 1111 0010 0375 3625
W tytule przelewu wpisując „Darowizna na rzecz budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego”
Informujemy również, że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego Mogą Państwo wesprzeć tę szczytną inicjatywę wpłacając na nasz nr KRS z 1% odpisu od podatku dochodowego obywateli.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Tomaszowie Lubelskim
nr KRS 0000266745


strona główna