Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

30.07.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 01.07.2015r. rozpoczęło realizację zadania pn. „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, które jest skierowane do osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie z wielorako sprzężoną niepełnosprawnością.
Zadanie w formie zajęć warsztatowych realizowane będzie od 06.07.2015r. do 18.12.2015r. dla Integracyjnego Zespołu Artystycznego "Przyjaciele" (w dwóch grupach warsztatowych po 10 osób niepełnosprawnych – 2 razy w tygodniu po 2 godziny) oraz dla self – adwokatów (1 raz w tygodniu – 2 godziny dla grupy 10-cio osobowej).

Ponadto w ramach realizacji w/w zadania przeprowadzone zostaną warsztaty przygotowujące osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w spektaklu teatralnym "Kto się boi wysokiego C?" w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Promocją zadania będzie w/w spektakl teatralny wykonany na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury oraz udział self – adwokatów w organizowanej przez PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim konferencji p.n. „Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach ich życia – doświadczenia polskie i innych krajów europejskich”.


strona główna