Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

12.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 w Warszawie
–„PEŁNA KULTURA”

11 maja 2013 r. w Warszawie obchodzono pod hasłem „Pełna Kultura” Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego w Kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Następnie, w ramach obchodów, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się ogólnopolska debata społeczna poprowadzona z udziałem self-adwokatów, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną, które samodzielnie wypowiadają się w swoich sprawach. Debata nosiła tytuł „Miejsce i rola osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym państwie demokratycznym”. Organizatorem tego wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Współorganizatorem debaty była pani Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Debata była również wydarzeniem uświetniającym tegoroczny Jubileusz 50-lecia PSOUU odbywającego się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Debata została poprzedzona minihappeningiem obywatelskim na warszawskim Placu Trzech Krzyży. Podczas happeningu, poprowadzonego przez prof. Irenę Lipowicz, osoby z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski wystosowały do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz petycje o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego takich zmian prawnych, które poprawiłyby ich funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia społecznego. Inicjatywy obywatelskie zostały następnie przedstawione podczas debaty w Sejmie RP. Sejmową debatę, w której uczestniczyło prawie 300 osób z całego kraju, podzielono na trzy panele dyskusyjne. W każdym z nich wzięli udział goście specjalni – przedstawiciele najważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Drugą grupę panelistów tworzyli self-adwokaci z Kół PSOUU z Całej Polski – rzecznicy własnych spraw. Debatę prowadzili pani Monika Zima-Parjaszewska – Wiceprezeska Zarządu Głównego PSOUU i pan Wojciech Kobus – self-adwokat ze Świdnicy, ambasador Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013.

Pierwszy z sejmowych paneli dyskusyjnych dotyczył praw obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną, następny rynku zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas tego panelu wyrażał swoje opinie i odpowiadał na pytania self-adwokat z Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim – pan Krzysztof Wiśniewski. Jako pracownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej temat zatrudnienia jest mu bliski i dobrze znany. Trzeci z sejmowych paneli dotyczył życia osobistego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ważnym akcentem kończącym debatę było wręczenie Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przez Rzecznika Praw Obywatelskim Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Odznaka została złożona na ręce pań: Joanny Janochy – prezesa Zarządu Głównego PSOUU i Krystyny Mrugalskiej – prezesa honorowego Zarządu Głównego PSOUU.

W ramach Dnia Godności odbyła się również wystawa malarstwa artystów z niepełnosprawnością intelektualną, spektakl teatru „Biura Rzeczy Osobistych” z Gdyni, a także imprezy plenerowe w Parku im. Rydza Śmigłego: kiermasze, pokazy, spektakle i koncerty.


strona główna