Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

24.02.2014r.

Tomaszów Lubelski, dnia 18 lutego 2014r.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje Tomaszowskiemu Forum Gospodarczemu za zorganizowanie Dobroczynnego Balu Karnawałowego, który odbył się w dniu 15.02.2014r. oraz przekazanie uzyskanego dochodu dla naszego Stowarzyszenia na rzecz podejmowanych działań względem osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Podczas balu nasi wychowankowie, w dowód wdzięczności dla darczyńców, wykonali kilka utworów wokalnych. W trakcie walentynkowego walca rozprowadzili piernikowe serca, które własnoręcznie upiekli w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz wystawili na aukcję kilka obrazów wykonanych również w WTZ pod kierunkiem terapeutów.

Dar Serca przekazany przez Tomaszowskie Forum Gospodarcze w kwocie 6 800 zł stanowi „zaczyn” do realizacji inicjatywy: budowa rodzinnego domu pomocy dla wychowanków, którzy z powodu niepełnosprawności intelektualnej muszą korzystać przez całe życie ze wsparcia osób drugich, a ich rodzice ze względu na swój wiek i uwarunkowania z niego wynikające utracili już możliwość dalszego opiekowania się nimi.

Za wspaniały gest dziękujemy w imieniu naszych wychowanków, kierując najlepsze życzenia do wszystkich darczyńców uczestniczących w dobroczynnym balu

Niech wyświadczone dobro zostanie wynagrodzone życzliwością innych, a lepsza jakość życia obdarowanych niech stanowi źródło satysfakcji osobistej i będzie przykładem, jak owocami własnej pracy można dzielić się z potrzebującymi, by wzrastało wokół nas dobro i odpowiedzialność za drugiego człowieka.


strona główna