Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

09.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że obok nich żyją ludzie niepełnosprawni, którzy tak samo chcą się uczyć, pracować, bawić się i poznawać świat. Ten dzień z jednej strony włącza osoby niepełnosprawne w aktywne życie społeczne i integrację z otwartym środowiskiem, a z drugiej ukazuje bariery, z którymi borykają się na co dzień. W uroczystościach udział wzięli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, władze Powiatu Tomaszowskiego ze Starostą Janem Kowalczykiem, władze Miasta z Burmistrzem Wojciechem Żukowskim, kapłani z pasterzem Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. bp Marianem Rojkiem, władze okolicznych gmin, delegacje przedszkolaków, szkół z pocztami sztandarowymi, dyrekcją i nauczycielami, przedstawiciele instytucji państwowych, stowarzyszeń, harcerze, strzelcy oraz społeczność lokalna. Najliczniejszą grupą biorącą udział w uroczystościach były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, przyjaciele, sympatycy oraz pracownicy placówek prowadzonych przez Koło PSOUU w Tomaszowie Lubelskim. Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele NSJ, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Bp Marian Rojek.

Podczas Mszy Świętej Jego Ekscelencja udzielił I Komunii Świętej trzem uczennicom Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, aby w pełni, na miarę swoich możliwości mogły uczestniczyć w życiu Kościoła i korzystać z darów pozostawionych przez Chrystusa, szczególnie z Eucharystii.

W oprawę Mszy Świętej włączyły się osoby z niepełnosprawnością intelektualną objęte działaniem naszego Koła. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali przez centrum miasta pod Tomaszowski Dom Kultury w asyście harcerzy i przy akompaniamencie Dętej Orkiestry Strażackiej ZSP w Tomaszowie Lubelskim.

Ze sceny TDK uczestników obchodów przywitała V-ce Przewodnicząca Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelski – Pani Stanisława Raczkiewicz, a następnie odbyły się prezentacje zespołów artystycznych z placówek obejmujących swym działaniem osoby niepełnosprawne. Wystąpiły: - Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z przedstawieniem „Twoje szczęście”,

- Zespół Muzyczny „Meteor” z PSOUU Koło w Zamościu, -Grupa artystyczna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim,

- Zespół artystyczny z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie. Uroczystości zakończyła się poczęstunkiem i dyskoteką dla osób niepełnosprawnych.


strona główna