Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

13.01.2014r.

„integracyjne spotkanie”

Dnia 13 stycznia 2014r. odbyło się w Tomaszowskim Domu Kultury integracyjne spotkanie z udziałem:
- przedszkolaków z Przedszkola Baśniowa Kraina i Przedszkola Samorządowego nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
- uczniów Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 z Tomaszowa Lubelskiego,
- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim,
- wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pp. Sylwię i Pawła Mrozików – właścicieli BRICOMARCHÉ oraz pp. Annę i Marcina Ambroziaków – właścicieli INTERMARCHÉ przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w ramach akcji KONWÓJ MUSZKIETERÓW DZIECIOM.
Podczas spotkania artyści z Teatru Wariaté w Poznaniu zaprezentowali spektakl pt. „Zimowa Układanka”, opowiadający w sposób niekonwencjonalny bożonarodzeniową historię, opartą na motywach tradycyjnej pastorałki. W spektaklu czynnie uczestniczyły dzieci, włączając się w śpiewanie kolęd oraz wykonując polecenia aktorów i różne czynności spójne z treścią spektaklu, jak budowanie drzewka choinkowego, ubieranie choinki, itp.

Gromkimi brawami i radosnymi okrzykami widownia podziękowała organizatorom i aktorom, okazując, że przedstawienie podobało się. Właściciele sklepów BRICOMARCHÉ i INTERMARCHÉ obdarowali dzieci słodyczami oraz wsparli finansowo działalność statutową Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz działalność Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” w Tomaszowie Lubelskim, wręczając przedstawicielom tych podmiotów czeki po 3 500zł.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje za DAR SERCA w imieniu własnym, wychowanków, ich opiekunów oraz rodziców, życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętność dzielenia się dobrem z potrzebującymi niech będzie źródłem satysfakcji i wzorem do naśladowania.

Przekazane środki finansowe pomogą w zorganizowaniu różnych form działań na rzecz wychowanków, dając im tym sposobem szansę na aktywność i przeżycie radości z własnych osiągnięć.


strona główna