Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

19.12.2012r.

SOLIDARNY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Dnia 03.XII.2012r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się II Edycja „Gali Aktywnych i Solidarnych 2012”, która była podsumowaniem Kampanii Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie w 2012r., mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt ten zrealizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, dofinansowany przez Województwo Lubelskie.

Przewodnim tematem tegorocznej Gali była Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012r. Przeprowadzona na ten temat Debata miała na celu rozpowszechnianie i wdrażanie w życie kwestii zawartych w Konwencji. Podczas Gali nagrodzone zostały najbardziej aktywne osoby niepełnosprawne oraz podmioty najbardziej aktywnie wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012, przyjazna administracja publiczna, a także została uhonorowana praca wolontariuszy. Wyboru nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów w czterech kategoriach dokonała Kapituła, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, przedstawicieli organizatora. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim przedstawiło swoich kandydatów, którzy zostali laureatami nagrody „Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie 2012” we wszystkich kategoriach. W kategorii Aktywni Niepełnosprawni – kultura, sztuka – Beata Kuśmierz, uczennica Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Swoją postawą kreuje pozytywny wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dając przykład jak rozwiązywać własne problemy i pokonywać bariery zewnętrzne. Jej pasją jest śpiew, występy artystyczne, które są motywacją do aktywnej pracy w Integracyjnym Zespole Artystycznym „Przyjaciele” i środowisku lokalnym. Sukcesy przynoszą jej radość i mobilizują do dalszych działań. W kategorii Najbardziej aktywne osoby niepełnosprawne – zatrudnienie – Barbara Diufer, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Jest przykładem do naśladowania ze względu na ogromną siłę woli i wytrwałość w przezwyciężaniu osobistych problemów oraz barier zewnętrznych, w dążeniu do aktywnego uczestnictwa w pracy. Pracuje na stanowisku pomoc kucharza, gdzie starannie wykonuje powierzone jej zadania. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk został laureatem kategorii Przyjazna Administracja Publiczna.

Podczas pełnienia funkcji samorządowych prezentuje postawę zrozumienia osób niepełnosprawnych i skutecznego angażowania się w rozwiązywanie ich problemów. Jedną z nagrodzonych laureatek w kategorii Wolontariusze, została Pani Anna Sujko.

Jest to osoba, której postawa zasługuje na szczególną uwagą. Pomimo wieku i własnych problemów zdrowotnych, bezinteresownie, z potrzeby dobrego serca otoczyła opieką niepełnosprawną Ewę, uczestniczkę WTZ. Jako sąsiadka wspierała ją i jej mamę po śmierci ojca Ewy. Obecnie troskliwie pomaga już samotnej, mieszkającej samej Ewie, udzielając jej szerokiego wsparcia, otaczając troską i życzliwością. W 2012 roku we wszystkich kategoriach nagrodzono 23 laureatów. Wręczono podziękowania i statuetki „Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie”. W ten sposób podziękowano osobom niepełnosprawnym, które mimo przeciwności losu osiągają sukcesy. Wyróżniono tych, którzy odczuwają potrzebę obywatelskiego działania na rzecz Dobra Wspólnego oraz tych, którzy nie muszą, ale chcą wspierać potrzebujących pomocy. Pani Stanisława Raczkiewicz - V-ce Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim wszystkim laureatom złożyła gratulacje i gorące życzenia dalszych sukcesów i zaangażowania w codziennej pracy oraz radości i satysfakcji osobistej. Niepełnosprawne osoby z PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, które towarzyszyły nominowanym przez Stowarzyszenie osobom, wręczyły panu Staroście, paniom Annie Sujko, Barbarze Diufer i Beacie Kuśmierz kwiaty, prezenty i pięknie namalowane Anioły w podziękowaniu za dotychczasowe postawy i osiągnięcia.


strona główna