Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

18.12.2012r.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania publicznego p.n. „Integracyjne Warsztaty kulinarne” zorganizowanych w ramach umowy partnerskiej w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i z upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski

W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2012 r. odbyły się Integracyjne Warsztaty Kulinarne. Udział w nich udział 35 osób: 15 podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” i 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego, objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. Warsztaty były prowadzone w czterech grupach 8 i 9 – cio osobowych. W ramach Warsztatów uczestnicy uczyli się przygotowywania tradycyjnych potraw, które spożywa się podczas polskiej wieczerzy wigilijnej, m.in.: uszka z grzybami, barszcz czerwony, pierogi, ciastka, pierniki, kutię.
Podczas zajęć panowała bardzo dobra atmosfera: współpracy, życzliwości i zrozumienia przez młodzież sprawną uwarunkowań w funkcjonowaniu, jakie są udziałem osób niepełnosprawnych.
Podczas każdego spotkania uczono się również Kolęd – wspólne kolędowanie wprowadzało nastrój radości i oczekiwania na uroczyste spotkanie wigilijne w dniu 13.12.2012 r., na którym m.in. będą obecni również uczestnicy Integracyjnych Warsztatów Kulinarnych”.
W/w zadanie jednoznacznie wskazało na konieczność organizowania różnych form kontaktu osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością: dziećmi i młodzieżą, a poprzez nich z dorosłymi mieszkańcami naszego miasta.
Bezpośredni kontakt najskuteczniej działa przeciw izolacji i marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz skutkuje włączaniem tej grupy osób w aktywne życie społeczne. Znacząco przyczynia się do ich akceptacji przez lokalną społeczność i rozbudza w niej potrzebę wsparcia słabszych.


strona główna