Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

22.11.2014

IV Wizyta studyjna przedstawicieli białoruskich organizacji w Tomaszowie Lubelskim i Lublinie w dniach 20-21 listopada 2014 r.

W dniach 20-21 listopada 2014 r. odbyła się wizyta studyjna gości z Białorusi w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Lubelska Teatroterapia. Kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wymaga budowy systemu skutecznego wsparcia. Wsparcia opartego o działania z zakresu rehabilitacji medycznej i społecznej, stwarzającego możliwości wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym z poszanowaniem ich indywidualności. Na tych zagadnieniach skupiła się uwaga gości z Białorusi.


strona główna