Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

19.12.2012r.

Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznegoPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 16.12.2012 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym” zadanie było dofinansowane kwotą 58 000 zł. przez ROPS w Lublinie.
W ramach tego zadania, 30 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim przebywając w Mieszkaniach Treningowych, uczestniczyło w następujących treningach:
 samoobsługi, w którym nabywano kompetencje do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym,
 kulinarnym, uczono się samodzielnego przygotowania posiłków,
 kontaktów interpersonalnych,
 organizacji i spędzania czasu wolnego
Zadanie realizowane było na bazie Mieszkań Treningowych OREW PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Przeorsku.


strona główna