Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

21.12.2016

„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”

Realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

16 sierpnia 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęło realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”. Zadanie realizowano w Przeorsku na bazie Mieszkań Treningowych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach tego zadania 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną, objętych działaniem naszego Stowarzyszenia, w 10 – osobowych grupach realizowało treningi, podczas których rozwijali kompetencje niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Realizacja w/w zadania publicznego przyczyniła się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną dzięki udzieleniu im wsparcia w zakresie realizowania czynności samoobsługowych, niezbędnych w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – poprzez wykonywanie praktycznych czynności – uczyły się w jaki sposób planować, realizować poszczególne etapy i monitorować efekty własnych działań. Zadbano również o aktywizację osób z niepełnosprawnością w sferze społecznej poprzez rozwijanie ich kompetencji w zakresie nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Ponadto, dzięki realizacji zadania, wsparcia udzielono również rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizację zadania zakończono 16 grudnia 2016r.


strona główna