Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

17.12.2012r.

Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznegoPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 24.09.2012r do 15.12.2012r. realizowało zadanie publiczne - Warsztaty pn. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe Regionu Roztoczańskiego” zgodnie z umową nr 4071/5/DZR/1/2012 z dnia 02 lipca 2012 r. z Województwem Lubelski działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie przeprowadzono dla 20 osób niepełnosprawnych objętych działaniem PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz 10 podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej "KROKUS" w Tomaszowie Lubelskim. W ramach zadania w dniach 13-28.11.2012r. odbyły się warsztaty plastyczne i warsztaty artystyczne, a w dniach 22.11 - 07.12 warsztaty kulinarne. Zajęcia przeprowadzono w pomieszczeniach udostępnionych wraz z niezbędnym wyposażeniem w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Słowackiego 7b w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z obrzędami i tradycją bożonarodzeniową naszego regionu. W zajęciach odwoływano się do relacji uczestników warsztatów opisujących jak przeżywane są Święta Bożego Narodzenia w ich domach. Przywoływano także opowiadania starszych członków rodzin jak ten szczególny czas przeżywany był w przeszłości. Wykorzystano ponadto materiały dostępne w opracowaniach naukowych poświęconych tradycjom bożonarodzeniowym na Roztoczu. W trakcie zajęć uczono się wykonywania ozdób, dekoracji świątecznych, kartek z życzeniami. Ćwiczono przygotowanie prostych potraw świątecznych takich jak pierogi, „suche ciasta”, pierniki choinkowe, uszka. Uczono się również kolęd i pastorałek oraz przygotowywano Jasełka Bożonarodzeniowe, które miały być zaprezentowane podczas uroczystej Integracyjnej Wigilii „Powitajmy Maleńkiego” dla szerokiego grona gości.

Po zakończonych warsztatach 13.12.21012 uczestnicy zadania brali udział w Integracyjnym Spotkaniu Wigilijnym „Powitajmy Maleńkiego”. Podczas uroczystości przy licznie zgromadzonej widowni z szeroką reprezentacją jednostek samorządu powiatowego i miejskiego, duchowieństwa oraz lokalnej społeczności Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” z udziałem uczestników warsztatów - wolontariuszy ze Świetlicy „Krokus” zaprezentował tradycyjne Jasełka Bożonarodzeniowe, których elementy ćwiczono w trakcie zajęć warsztatowych. Zaproszonym gościom wręczono pakiety kartek świątecznych. Efekty zostały docenione i bardzo wysoko ocenione przez zgromadzonych.

W ramach kontynuacji działań promujących zadanie 10.01.2013r. na deskach Tomaszowskiego Domu Kultury odbędzie się prezentacja Jasełek w ramach Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych. Na styczeń 2013r planowane jest przygotowanie wystawy fotograficznej w siedzibie Stowarzyszenia i Świetlicy Środowiskowej "KROKUS" w Tomaszowie Lubelskim poświęcone zrealizowanym wspólnie działaniom.


strona główna