Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

12.05.2015

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 7 maja w Tomaszowie Lubelskim obchodzono uroczyście Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten w kraju był obchodzony 5 maja w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem i organizatorem tej uroczystości wzorem lat ubiegłych było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez Jego ekscelencję Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego w intencji Stowarzyszenia, wychowanków oraz darczyńców. Po zakończonej Mszy Świętej barwny pochód (balony, kolorowe kwiaty), liczący około 1500 osób ruszył główną ulicą miasta. Do marszu grała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą kapelmistrza Bogdana Pałczyńskiego.

W pochodzie między innymi przeszli: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, Ks. Adam Sobczak – Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, ks. Dziekan Grzegorz Chabros wraz z kapłanami z Tomaszowa Lubelskiego, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, V-ce Starosta Jerzy Wereszczak, Burmistrz Tomaszowski Wojciech Żukowski, Wójtowie Gmin powiatu tomaszowskiego, dyrektorzy jednostek samorządowych: powiatowego, miejskiego i gmin, m.in. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS-ów, GOPS-ów, Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, Straży Pożarnej, darczyńcy, mieszkańcy miasta, dzieci z tomaszowskich przedszkoli, delegacje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Tomaszowa Lubelskiego i sąsiednich miejscowości, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, Stowarzyszenie „Otwarta dłoń” z Muratyna, bardzo duża grupa osób niepełnosprawnych (około 400 osób niepełnosprawnych), ich rodzice, opiekunowie i pracownicy placówek, do których uczęszczają.

Przemarsz zakończył się pod Tomaszowskim Domem Kultury, gdzie była kontynuowana uroczystość: koncert, a następnie poczęstunek i dyskoteka dla osób niepełnosprawnych oraz spotkanie i dyskusja, w której uczestniczyli przedstawiciele władz, organizator oraz stowarzyszenia zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, podczas której wymieniono doświadczenia związane z tworzeniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W koncercie aktywność artystyczną zaprezentowały zespoły osób niepełnosprawnych:
• Zespół „Muzykalni jeźdźcy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim
• Zespół „Meteor” z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zamościu
• Integracyjny Zespół „Przyjaciele” działający przy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim
• oraz Zespół „Roztocze” działający przy TDK.


strona główna