Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

02.01.2013r.

„Bóg się rodzi …”

„Bóg się rodzi …” ta radosna nowina zgromadziła wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu wigilijnym ,,Powitajmy Maleńkiego”.

Spotkaliśmy się 13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka.

Po oficjalnym powitaniu zebranych przedstawiciele Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim wręczyli Panu Januszowi Kurzępie dyplom i podziękowanie, które otrzymał dnia 10 grudnia 2012 r. z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, a z przyczyn obiektywnych nie mógł osobiście odebrać. Do powyższego wyróżnienia Laureat został mianowany przez PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim za długoletnie, pełne życzliwości i zrozumienia wspieranie działań naszego Koła na rzecz osób z niepełnosprawnością w intelektualną.

Integracyjny Zespół ,,Przyjaciele” działający przy PSOUU zaprezentował w przepięknej oprawie scenicznej „Jasełka”, w których wzięły również udział dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” w Tomaszowie Lubelskim – uczniowie szkół masowych.

Po odczytaniu Ewangelii Św. Łukasza i wspólnie zaśpiewanej kolędzie „Wśród nocnej ciszy” Jego Ekscelencja ks. bp Marian Rojek rozpoczął obrzęd dzielenia się opłatkiem.

Obecni, dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Spożyliśmy również tradycyjną wieczerzę wigilijną.

Kolędy w wykonaniu Zespołu „Przyjaciele” i wychowanków Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” wprowadziły życzliwą, radosną i rodzinną atmosferę. Wspólne kolędowanie dało wiele radości i pogłębiło więzi między zebranymi.

Ks. Biskup Marian Rojek podczas spożywanej wspólnie z uczestnikami wieczerzy pobłogosławił ich, rozdał obrazki i obdarzył dobrym słowem.

Do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” przyszedł Św. Mikołaj i wręczył im paczki ze słodyczami. Osoby niepełnosprawne zostały również obdarowane słodyczami przez Księdza Biskupa Mariana Rojka, Pana Jana Kowalczyka – Starostę Tomaszowskiego oraz Panią Halinę Czarnecką – Kierownika MOPS w Tomaszowie Lubelskim.

W imieniu naszego Stowarzyszenia Święty Mikołaj podziękował również Gospodarzom Hotelu Antoni za wieloletnią pomoc w organizowaniu różnych spotkań, niosących przesłanie o potrzebie włączania osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Zarówno Ks. Biskup jak i przedstawiciele samorządu wyrazili swoje uznanie dla działań prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla zorganizowanego spotkania wigilijnego i przekazali życzenia dalszych osiągnięć w tak bardzo ważnej i potrzebnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższą uroczystość mogliśmy zorganizować dzięki dotacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz wsparciu:
• Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego,
• Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Społem”,
• Spółdzielni Produkcji Rolnej w Łaszczówce,
• Hurtowni owoców i warzyw TOM-POL Państwa Kawałko,
• Chłodni Uren z Łaszczowa
• gospodarzy Hotelu Antonii Państwa Antoniego i Urszuli Wyszyńskch.
• członków naszego Stowarzyszenia.
Ogromny wkład pracy w zorganizowanie spotkania włożyli pracownicy wszystkich placówek PSOUU:
• Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy,
• Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
• Warsztatu Terapii Zajęciowej,
• Ośrodka Wsparcia,
• Zakładu Aktywności Zawodowej
oraz wychowankowie i Zarząd Koła.

Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim w imieniu wychowanków, ich rodziców i pracowników wszystkich placówek składa Mieszkańcom Ziemi Tomaszowskiej, Przyjaciołom i Darczyńcom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy, by przyjście na świat Bożego Dzieciątka przyniosło ze sobą radość, nadzieję i pokój, pogłębiło naszą miłość we wzajemnych relacjach z drugim człowiekiem, a Nowy Rok 2013 był czasem realizacji planów, zamierzeń i przyniósł szczęście w życiu rodzinnym oraz satysfakcję w życiu zawodowym.


strona główna