Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

17.01.2012r.

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Tomaszowie Lubelskim

10.05.2012r. 10 maja 2012r. wzorem lat ubiegłych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem uroczystości było podkreślenie faktu, że każdy człowiek, bez względu na swoje walory i ułomności ma w sobie wartość, którą jest godność, rozumiana jako źródło wolności i praw człowieka, której na pewno nigdy i niczym nie pomniejsza niepełnosprawność intelektualna. W swojej działalności Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na integrację, czego odzwierciedleniem było zaproszenie na uroczystość przedszkolaków, dzieci i młodzieży z tomaszowskich i okolicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. Delegacjom z tych placówek towarzyszyli dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele. Wagę tej uroczystości szkoły podkreśliły poprzez przybycie z pocztami sztandarowymi. W uroczystości wzięły również udział delegacje placówek z terenu powiatu tomaszowskiego obejmujące swoim działaniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Uroczyste obchody Dnia Godności uświetnili swoją obecnością harcerze, Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele oraz członkowie stowarzyszeń: „Czajnia”, Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”, Diabetyków, „Nowe Miasto”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Samarytanin”, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie oraz przedstawiciele Społecznej Powiatowej Rady d.s. Osób Niepełnosprawnych i Polskiego Związku Niewidomych.
Głównymi uczestnikami obchodów byli jednak niepełnosprawni podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz ich rodziny.
Program uroczystości rozpoczął się Mszą Św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, koncelebrowaną przez J.E. ks. Bp dr Mariusza Leszczyńskiego. We Mszy Św. udział wzięli księża tomaszowskich parafii. Oprawę liturgiczną i muzyczno-wokalną sprawowały niepełnosprawne intelektualnie osoby: dzieci i młodzież placówek naszego Stowarzyszenia.
Po Mszy Św. uczestnicy obchodów przemaszerowali główną ulicą miasta. Pochód otwierał Arkadiusz Kubiszyn – uczeń Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w asyście harcerzy, wiozący przesłanie dla lokalnej społeczności: „Mamy prawo do życia wśród ludzi”. Następnie podążała Strażacka Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe tomaszowskich szkół, osoby z niepełnosprawnością intelektualną z naszego Stowarzyszenia, ich rodziny, nasi darczyńcy, duchowieństwo, władze samorządowe, pracownicy placówek PSOUU, osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Muratynie i Grabowicy, Ośrodka Wsparcia w Szarowoli niepełnosprawni z innych organizacji pozarządowych, mieszkańcy miasta i okolic, dzieci i młodzież z tomaszowskich przedszkoli i szkół.
Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu czuwały służby porządkowe organizatora policjanci, kierujący ruchem pojazdów na trasie przemarszu. Bezpieczeństwo uczestników przemarszu W uroczystość zaangażowali się również strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Tomaszowa lubelskiego, ratownicy Pogotowia Ratunkowego oraz Przy takiej asyście uczestnicy przemarszu czuli się bezpiecznie.
Przechodnie widząc długi, barwny korowód: dzieci wymachujące kolorowymi balonikami, wstążeczkami, kwiatkami z bibuły, uczestników niosących transparenty, kolorowe serca, na których widniały ważne dla każdego człowieka prawa, zatrzymywali się, jedni, by popatrzeć, inni, by dołączyć do wesołego przemarszu. Tego wydarzenia nie dało się nie zauważyć.
Po dotarciu do Tomaszowskiego Domu Kultury wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim – pani Stanisława Raczkiewicz powitała przybyłych na uroczystość gości podziękowała za tak liczny udział w przemarszu. Następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia prezentacji zespołów artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” działającego przy PSOUU, oraz zespołu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie.
W wykonaniu zespołu „Przyjaciele” zebrani goście obejrzeli przedstawienie p.t. „Kwiat paproci”. Scenariusz i choreografię przygotowała pani Bożena Zajączkowska, dekorację i kostiumy przygotowała pani Emilia Blacha i pani Beata Sałamacha we współpracy z pracownikami placówek. Obchody Dnia Godności zakończyły się wręczeniem dyplomów i upominków oraz poczęstunkiem połączonym z zabawą integracyjną w sali klubowej TDK, na której bawiły się osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaproszeni goście. Relacje z uroczystych obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ukazały się również w lokalnych mediach – Tygodniku Tomaszowskim i Rewizjach Tomaszowskich.


strona główna