Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

18.11.2016

„Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału
rodzicielskiego i opiekuńczego”

16 i 17 listopada b.r. odbyła się II część warsztatów dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami pn.: „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”. Tym razem zajęcia prowadzone metodą wykładowo– warsztatową oraz w formie grupy wsparcia koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących wartości cierpienia w życiu rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne, psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego, postaw rodzicielskich wspierających osiąganie optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości integracji osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności. Warsztaty prowadziła psycholog Agnieszka Brzozowska oraz ks. Mieczysław Grabowski.

Zadanie publiczne dofinansowało Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


strona główna