Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

14.12.2015

Maria Świder – uczestniczka WTZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim
wyróżniona podczas V Edycji Gali Aktywnych i Solidarnych 2015

Dnia 02.XII.2015 roku w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się V Edycja Gali Aktywnych i Solidarnych 2015, która była podsumowaniem Kampanii „Solidarni i odpowiedzialni społecznie”, mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kampanię realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofem Hetmana.

Podczas Gali wyróżniono w następujących kategoriach: KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2015 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
- praca
- nauka
- kultura i sztuka
- sport
- aktywność obywatelska.

KATEGORIA B - najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/ przedsiębiorstwa), które w roku 2015 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnoprawnością.
KATEGORIA C - najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.
KATEGORIA D - Przyjazna administracja publiczna, której działania na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego.
KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne, które działają na rzecz zwalczania stereotypówi promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością.

Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim przedstawił swoją kandydatkę: Marię Świder – uczestniczkę pracowni plastycznej WTZ, która została wyróżniona podczas Gali Aktywnych i Solidarnych 2015 w kategorii najbardziej aktywne osoby niepełnosprawne w dziedzinie kultura i sztuka. Charakteryzuje ją chęć poznawania i nabywania nowych wiadomości i umiejętności, co przyczynia się do osiągania sukcesów na poziomie lokalnym i wojewódzkim. Od wielu lat corocznie jest laureatką konkursów plastycznych organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury oraz Książnicę Zamojską. Aktywnie wraz z innymi członkami Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” uczestniczy w występach, wielokrotnie w rolach pierwszoplanowych z sukcesem prezentowała swoje możliwości również w tej dziedzinie. Cieszymy się z sukcesu Marysi, jest ona przykładem, iż mimo przeciwności losu można osiągać sukcesy, które dają radość i mobilizują do dalszej pracy.

Uczestnicy pracowni informatyczno-poligraficznej WTZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim przy wsparciu pani Joanny Muchy – instruktora pracowni


strona główna