Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

24.09.2012r.

Informacja o realizacji zadania publicznego we współpracy z MOPS w Tomaszowie Lub. reprezentującym Miasto Tomaszów Lubelski

Dnia 23 września 2012 r. na polanie grillowej Zajazdu u Antka w Kolonii Łaszczówka odbył się Festyn Integracyjny. Środki finansowe na ten cel przekazał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu partnerskiego p.n. „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski”. W Festynie wzięli udział niepełnosprawni uczestnicy objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim, ich rodziny oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej KROKUS w Tomaszowie Lubelskim. Impreza rozpoczęła się koncertem Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” działającego w PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, a następnie odbyły się gry i zabawy sportowe.

Zwycięzcom wręczono drobne upominki i słodycze. Pogoda dopisała, a rześkie przedpołudnie i ruch na świeżym powietrzu wyostrzył apetyty uczestnikom imprezy. Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim wraz z niepełnosprawnymi pracownikami zadbał o smaczny poczęstunek: bigos, kiełbasę, kaszankę, kurczak z rożna, pieczywo, napoje i słodycze. Wydawaniem posiłków zajęli się niepełnosprawni uczestnicy objęci działaniem Stowarzyszenia. Atmosferę rodzinnego pikniku dopełniało wielkie ognisko, przy którym można było samodzielnie upiec kiełbaski, a energiczna, wesoła muzyka grająca w tle, zachęcała do wspólnych tańców i zabawy. Festyn stworzył możliwość integracji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością.

Dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” miały szansę na spotkanie i przeżycie kilku godzin dobrej zabawy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wspólne spotkanie stworzyło wszystkim uczestnikom imprezy możliwość wzajemnego poznania się. Dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” mogły nawiązać bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, co wpłynęło pozytywnie na kształtowanie względem nich postaw empatii, tolerancji i akceptacji.


strona główna