Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

09.12.2015

„Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną"

7 grudnia 2015 r. w Przeorsku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało spotkanie warsztatowe dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”. Zajęcia wykładowo – warsztatowe prowadził ks. mgr Mieczysław Grabowski i psycholog mgr Agnieszka Brzozowska. Spotkanie umożliwiło rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną wymianę doświadczeń, uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z pełnienia roli rodzicielskiej oraz profilaktyki wypalenia sił. Wyposażono ich również w umiejętność przepracowywania trudnych emocji i doświadczeń na pozytywy oraz uwrażliwiono na konieczność dostrzegania i zaspokajania własnych potrzeb. Przedstawiono także znaczenie więzi społecznych i uczestnictwa w grupach wsparcia oraz uświadomiono z jakich możliwości wsparcia mogą korzystać na co dzień. Ponadto, uczestnikom zapewniono możliwość konsultacji indywidualnych.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną” i dofinansowano ze środków Województwa Lubelskiego.