Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

07.12.2015

TERENOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE – spotkanie w Tomaszowie Lubelskim"

Dnia 25 listopada b.r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim gościli przedstawiciele zespołu redakcyjnego portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl. Portal ten tworzy Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, którego redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych wolontariuszy i pracowników.

Ze swoją historią do Tomaszowa przyjechali redakcyjni wolontariusze: pan Mateusz Urbański – moderator portalu, grafik komputerowy i pan Zygmunt Marek Miszczak – fotoreporter, redaktor działu Usprawniania Osób Niepełnosprawnych. Prelegentom podczas spotkania towarzyszyła pani Natalia Bartkik – wolontariuszka, dziennikarka dokumentująca fotograficznie przebieg spotkania oraz pani Alicja Jankiewicz – dyrektor LFOON.

Mateusz zaimponował słuchaczom: self-adwokatom, uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczestnikom Ośrodka Wsparcia oraz pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim wieloma aktywnościami. Jego przykład świadczy, iż mimo doznanej niepełnosprawności "chcieć" bardzo często znaczy "móc". "Największe wrażenie zrobiła na mnie prezentacja pana Mateusza. Aktywność, jaką podejmuje mimo problemów z poruszaniem się (jest osobą poruszającą się na elektrycznym skuterze) zafascynowała mnie. Najbardziej chyba to, że wielokrotnie korzystał z komunikacji lotniczej w Polsce i różnych miejscach na świecie. Podziwiam jego silną wolę, odwagę, zaangażowanie i wysiłek podejmowany w realizacji pasji, jakimi dodatkowo są boccia, szachy, wędkarstwo, żeglowanie. Dla mnie jest człowiekiem godnym naśladowania" - Krzysztof Wiśniewski – self-adwokat, pracownik ZAZ.

Pan Zygmunt przedstawił historię osoby przeżywającej kryzys psychiczny, długoletnią walkę szczęśliwie zakończoną sukcesem. Mówił z pasją o satysfakcji jaką daje mu wolontariacka praca w portalu oraz zaangażowaniu jako warunku osiągnięcia satysfakcjonującej jakości życia.

Terenowe Warsztaty Praktyczne miały na celu zachęcenie zebranych do pisania i przesyłania do portalu informacji na ważne dla osób niepełnosprawnych tematy, relacji z wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście, a także prezentowanie sylwetek aktywnych osób niepełnosprawnych i ich pasji.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i został pozytywnie odebrane. Wiele osób niepełnosprawnych z naszego Stowarzyszenia zachęconych przez przybyłych gości zadeklarowało aktywny udział w tworzeniu portalu.