Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

27.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. realizuje cykl warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podczas których doskonalą oni m.in. techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych, umiejętność uczestniczenia w dialogu, a także wypowiadania się we własnych sprawach, rozwijają kompetencje społeczne, nabywają umiejętności w zakresie kreowania własnego wizerunku, skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz kompetencje niezbędne w sytuacji korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

Zadanie publiczne dofinansowało Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


strona główna