Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

18.12.2013r.„Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź! Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!”

To wezwanie zgromadziło wzorem lat ubiegłych również i w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu przedświątecznym związanym z kultywowaniem polskiej tradycji okresu bożonarodzeniowego. Spotkaliśmy się 12 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Uroczystość rozpoczęła powitaniem zebranych Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim Pani Beata Piech.

Integracyjny Zespół „Przyjaciele” działający przy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim pod kierownictwem mgr Bożeny Zajączkowskiej zaprezentował w przepięknej oprawie scenicznej spektakl pt. „Zanim rozbłyśnie światłość”. Kostiumy i dekoracje przygotowali pracownicy placówek Stowarzyszenia pod kierownictwem mgr Emilii Blachy z udziałem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zespół „METEOR” z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zamościu wykonał dwie pastorałki: „Posypało śniegiem” i „W tej kolędzie”, podobnie delegacja uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim wykonała utwory „Gwiazdka złota” oraz „Świat na Ciebie czeka, Panie”. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lub. zaśpiewali „Święty, niepojęty Jezu”, „Lulaj Go Matko, lulaj”, natomiast uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przeorsku powitali w krótkim przedstawieniu Świętego Mikołaja.

Przewodnicząca Zarządu Koła Beata Piech złożyła zebranym życzenia świąteczne. Następnie Ks. Biskup Marian Rojek złożył wszystkim życzenia, przekazując dla podopiecznych Stowarzyszenia przepiękną Szopkę Bożonarodzeniową. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski złożyli zebranym życzenia świąteczne podkreślając bardzo duże znaczenie tego rodzaju spotkań, zarówno dla osób niepełnosprawnych i ich środowiska, jakim jest PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, jak również dla samorządów lokalnych, ponieważ kontakt z osobami niepełnosprawnymi podejmującymi różne formy aktywności znacząco wzbogaca ich wiedzę o możliwościach i potrzebach tych osób. Na ręce Zarządu Koła goście przekazali słodycze dla naszych wychowanków.

Po części oficjalnej spotkania uczestnicy zasiedli do stołów spożywając w bardzo miłej atmosferze dania wigilijne przygotowane zgodnie z tradycją. W imieniu naszego Stowarzyszenia Święty Mikołaj podziękował również właścicielom Hotelu Antoni, Państwu Urszuli i Antoniemu Wyszyńskim za wieloletnią pomoc w organizowaniu różnych spotkań, niosących przesłanie o potrzebie włączania osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności.

Zarówno Ks. Biskup, jak i przedstawiciele samorządu wyrazili swoje uznanie dla działań prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla zorganizowanego przedświątecznego spotkania i przekazali życzenia dalszych osiągnięć w tak bardzo ważnej i potrzebnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Powyższą uroczystość mogliśmy zorganizować dzięki dofinansowaniu:
• Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
• Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego,
• Spółdzielni Produkcji Rolnej w Łaszczówce
• Chłodni Uren z Łaszczowa,
• Państwu Urszuli i Antoniemu Wyszyńskim, właścicielom Hotelu Antoni,
• Członkom PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim i rodzicom naszych wychowanków oraz pracownikom.
Ogromny wkład pracy w zorganizowanie spotkania włożyli pracownicy wszystkich placówek PSOUU:
• Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego;
• Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
• Warsztatu Terapii Zajęciowej;
• Ośrodka Wsparcia;
• Zakładu Aktywności Zawodowej
oraz podopieczni i Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lub. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w imieniu podopiecznych, ich rodziców i pracowników wszystkich placówek składa Mieszkańcom Ziemi Tomaszowskiej, Przyjaciołom i Darczyńcom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy, by przyjście na świat Bożego Dzieciątka przyniosło ze sobą radość, nadzieję i pokój, pogłębiło naszą miłość we wzajemnych relacjach z drugim człowiekiem, a Nowy Rok 2014 był czasem realizacji planów, zamierzeń i przyniósł szczęście w życiu rodzinnym oraz satysfakcję w życiu zawodowym.


strona główna