Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

13.12.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”Zadanie dofinansowanie przez Województwo Lubelskie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 13.12.2013 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do
samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym” zadanie było dofinansowane kwotą przez ROPS w Lublinie.
W ramach tego zadania, 40 uczestników placówek Stowarzyszenia: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Ośrodka Wsparcia PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim przebywając w Mieszkaniach Treningowych, uczestniczyło w różnych treningach umiejętności życiowych:
 Trening samoobsługi, w którym nabywano kompetencje do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym,

 Trening kulinarny, w którym uczono się samodzielnego przygotowania posiłków,

 Trening kontaktów interpersonalnych oraz

 Trening organizacji i spędzania czasu wolnego

Zadanie realizowane było na bazie Mieszkań Treningowych OREW PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Przeorsku.


strona główna