Zapewniamy kompleksowy system wsparcia

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach ich życia
wsparcie_3.png
terapia_2.png

Terapia

edukacja.png

Edukacja

praca.png

Przygotowanie do pracy

Aktualności

Wydarzenia - Spotkania - Uroczystości

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

UWAGA! ZMIANA DOKUMENTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

znajdującego się w zakładce "O nas" / Przetargi/Zamówienia/Zapytania ofertowe
http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/49-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pod-nazwa-budowa-lokalnego-centrum-wspierajaco-aktywizujacego-w-tomaszowie-lubelskim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim przystąpiło do ogólnopolskiej, dobroczynnej kampanii „Kilometry Dobra”, którą koordynuje Polski Instytut Filantropii.

W załączeniu treść ogłoszenia nr 500033880-N-2018 z dnia 14-02-2018 o udzieleniu zamówienia -Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscia Intellektualną

http://psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/51-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-dostawa-paliwa-plynnego

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

znajdującego się w zakładce "O nas" / Przetargi/Zamówienia/Zapytania ofertowe
http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/49-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pod-nazwa-budowa-lokalnego-centrum-wspierajaco-aktywizujacego-w-tomaszowie-lubelskim

Zobacz wszystkie

Aktywność wychowanków

Warsztaty, zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

Inni o nas

Opinie o naszym Stowarzyszeniu

1_procent_psoni_tl.jpg
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin