Zapewniamy kompleksowy system wsparcia

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach ich życia
wsparcie_3.png
terapia_2.png

Terapia

edukacja.png

Edukacja

praca.png

Przygotowanie do pracy

Aktualności

Wydarzenia - Spotkania - Uroczystości

Zmiana dokumentacji przetargowej w postępowaniu na „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.

Więcej

Uawga! Informujemy przedłużeniu terminu składania ofert. Szczegóły w załączniku.


Więcej

Znak: 586/PSONI/2019

Zamawiający:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
  1. Słowackiego 7b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel/fax 84 / 664 22 71; 665 8903 e-mail: zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
 
„Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim”
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej równowartości kwoty 221.000 EURO
WIĘCEJ
 

Zobacz wszystkie

Aktywność wychowanków

Warsztaty, zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

Inni o nas

Opinie o naszym Stowarzyszeniu

1_procent_psoni_tl.jpg
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin