Zapewniamy kompleksowy system wsparcia

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach ich życia
wsparcie_3.png
terapia_2.png

Terapia

edukacja.png

Edukacja

praca.png

Przygotowanie do pracy

Aktualności

Wydarzenia - Spotkania - Uroczystości

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną
w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco -
Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim", w branżach: ogólnobudowlana i drogowa, sanitarna,
elektryczna i teletechniczna oraz budowa elementów małej architektury (plac zabaw)
i ukształtowanie zieleni, zgodnie z opracowanym projektem ogólnobudowlanym i projektami
branżowymi oraz dostawa i montaż urządzeń wykazanych w projektach i kosztorysach.
Pełna treść zapytania: http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/59-09-03-2018r-zaptytanie-ofertowe

1 marca odbyło się wydarzenie inaugurujące nasz udział w ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej „Kilometry Dobra”.

  1. Nazwa postępowania:

Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

Ze szczegłóami infornmacji można się zapoznać w zakładce o nas/przetargizamówienia /zapytania ofertowe
lub kilkając na link: http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/56-informacja-z-otwarcia-ofert

 

1 marca zapraszamy do tomaszowskiej Galerii Rynek, gdzie odbędzie się wydarzenie inaugurujące kampanię pn.: „Kilometry Dobra dla przedszkola terapeutycznego”. Akcja będzie miała charakter happeningowy i jest skierowana do osób w każdym wieku. 
Zobacz wszystkie

Aktywność wychowanków

Warsztaty, zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

Inni o nas

Opinie o naszym Stowarzyszeniu

1_procent_psoni_tl.jpg
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin